new-whitelogo200
הסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור

אזרחים ישראלים המנהלים זוגיות וחיים משותפים עם בן זוג בעל אזרחות זרה ללא נישואים, ומעוניינים לחיות עימו/ה יחד בישראל נדרשים להסדיר את מעמדו של בן/בת  הזוג הזר/ה בהתאם לדין הישראלי ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה.

גם במקרה בו בני הזוג מתגוררים יחד בחו"ל אך מעוניינים לבקר יחד בישראל ביקור קצר, ברישון ב/2 תייר (עד 3 חודשים), ואין ברצונו לפעול להסדרת מעמד על פי נוהל זה, מומלץ בטרם ההגעה להסדיר מול נציגות ישראל בחו"ל את הביקור לרבות כאשר הם מגיעים ממדינה עמה יש לישראל הסכם פטור מאשרת כניסה מראש.

אופן הגשת הבקשה להסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור

במידה ושני בני הזוג שוהים בישראל, עליהם לגשת יחד ללשכת רשות מינהל האוכלוסין הקרובה למקום מגוריהם לצורך הגשת הבקשה.

במידה ושני שני בני הזוג שוהים מחוץ לישראל תוגש המבקשה בנציגות הישראלית במקום שהותם.

במידה ובן הזוג הישראלי בארץ ובן הזוג הישראלי בחו"ל תוגש הבקשה ע"י בן הזוג הישראלי במקום בלשכת רשות מינהל האוכלוסין הקרובה למקום מגוריו.

לבקשה להסדרת מעמד לבן הזוג הזר מכח נישואין לישראלי יש לצרף מסמכים המוגדרים כמסמכי סף וללא מסמכים אלו לא יחל הטיפול בבקשה.

מסמכי סף לפתיחת תיק הגשת הבקשה הסדרת מעמד בן זוג זר לידועים בציבור

-טופס בקשה אש/6 ובמידה ובן הזוג הזר אינו בישראל- טופס בקשה לאשרת כניסה אש/1.

-2 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.

-תעודת זהות של בן הוזג הישראלי ודרכון זר של בן הזוג הזר בתוקף לשנתיים לפחות.

-מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג בנוגע לקשר ביניהם.

– תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש.

-הוכחות לכנות קשר ולקיום מרכז חיים בוניהול משק בית משותף מהשנה האחרונה לפחות שקמה לבקשה.

הסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור
הסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור

מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה

תעודת לידה מאומתת של המוזמן. במידה והוצגה תעודת לידה מקורית- אין צורך באימותה.

-במידה ובוצעו שינויי שם, תעודה המעידה על שינוי שם של בן הזוג המוזמן.

-תעודה ציבורית המעידה על מצב אישי של בן הזוג הזר.

תעודת יושר ממדינת המוצא של בן הזוג הזר.

ההליך המדורג לבני זוג

כאשר מדובר על הסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור, במידה ועובד הרשות השתכנע כי מדובר בקשר זוגי כן ואמיתי ובבני זוג המקיימים חיים משותפים בישראל ואיו כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם לנוהל, יאשר תחילתו של ההליך המדורג  אשר תהא 3 שנים ברישון ב/1 ולאחריהן 4 שנים ברישיון לישיבת אירעי מסוג א/5.

הארכת האשרה תהיה בכפוף לעמידה בתנאי נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני זוג מאותומין שמספרו 5.2.0009 והביעדר מניעה בבדיקות העדכניות שתיערכנה משנה לשנה.

בתום התקופה המצטברת של ההליך המדורג ובכפוף לעמידה בכל התנאים הנדרשים, באפשרות בני הוזג להגיש בקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע אשר תטופל עפ"י נוהל מספר 5.2.0023 

סוגי האשרות

אשרת ב/1 הינה אשרה המודבקת בדרכונו של בן הזוג הזר ומאפשרת לו לחיות ולעבוד בישראל במסגרת ההליך המדורג, אולם אינה מעניקה זכויות סוציאליות כגון שירותי ביטוח בריאות ממלכתי וזכויות סוציאליות בביטוח לאומי. 

אשרה מסוג א/5 הינה אשרת שהייה מסוג תושב אירעי. המחזיק באשרה זו רשאי לחיות ולעבוד בישראל, מקבל תעודת זהות ישראלית וכן, זכאי לקבל שירותי בריאות וזכויות סוציאליות. 

אישור הבקשה – במידה ועובד הרשות השתכנע כי אכן מדובר בקשר זוגי כן ואמיתי וכי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים משותף בישראל, יאשר את תחילת ההליך המדורג ובן הזוג הזר יוענק רישיון מסוג ב/1 

דחיית בקשה – במקרים רבים עובד הרשות אינו מתרשם לטובה מכנות הקשר הזוגי ו/או קיום מרכז חיים משותף בישראל ו/או מסיבות אחרות, תדחה הבקשה ולבני הזוג תימסר הודעת סירוב מנמקת בכתב עם דרישה ליציאת המוזמן מן הארץ בתוך 30 ימים.

הליכי ערעור לאחר דחיית הבקשה-

במידה והבקשה להסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור, נדחתה, עומדת לבני הוזג הזכות לערער על ההחלטה תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה. הערר יוגש ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לנוהל עררים שמספרו 1.6.0001.

בשלב זה מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני אשרות והסדרת מעמד בישראל לצורך קבלת ייעוץ וליווי בהליכי הערעור.

מידע רלוונטי: הסדרת מעמד לבן זוג זר

ייעוץ ולווי משפטי בהליך הסדרת מעמד בן זוג זר

הליך הסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור בישראל, הינו הליך ארוך הכרוך במסכת בירוקרטית מורכבת  ומשכך, אף בטרם פנייתכם הראשונית ללשכת רשות האוכלוסין, מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בהסדרת מעמד, אשרות והגירה לישראל.

משרדה של עו"ד ג'ני קליין מתמחה בליווי בני זוג בהליכי הסדרת מעמד בישראל וסייע למאות זוגות לסיים את ההליך בהצלחה אף בתיקים מורכבים לאחר סירוב ודחיית הבקשה.

פנו אלינו ונשמח ללוות אתכם בהליך עד לקבלת האשרה.