new-whitelogo200
married-couple-2022
הסדרת מעמד בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי

אזרחים ישראלים שנישאו לבן זוג בעל אזרחות זרה ומעוניינים להתגורר עימו/ה יחד בישראל נדרשים להסדרת מעמד בן זוג זר בהתאם לדין הישראלי ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה.

גם במקרה בו בן הזוג הזר הנשוי לאזרח ישראלי ומתגורר עימו בחו"ל אך מעוניין לבקר עימו בישראל ביקור קצר, ברישון ב/2 תייר (עד 3 חודשים), ואין ברצונו לפעול להסדרת מעמד על פי נוהל זה, מומלץ בטרם ההגעה להסדיר מול נציגות ישראל בחו"ל את הביקור לרבות כאשר הם מגיעים ממדינה עמה יש לישראל הסכם פטור מאשרת כניסה מראש.

סעיף 7 לחוק האזרחות נועד לאפשר התאזרחות של בן או בת זוג זר/ה אשר נישא לאזרח ישראלי/ת ומיועד לצורך הגנה על התא המשפחתי ומתן אפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי כן ואמיתי בישראל.

בת זוג זרה שנישאה לאזרח ישראלי או בן זוג זר שנישא לאזרחית ישראלית ומבקשים לשהות בישראל לצד בן/בת הזוג הישראלי/ת, רשאי הישראלי להגיש בקשה להסדרת מעמד בת זוג זרה או בן זוג זר.

אופן הגשת הבקשה להסדרת מעמד בן זוג זר בישראל:

במידה ושני בני הזוג שוהים בישראל, עליהם לגשת יחד ללשכת רשות מינהל האוכלוסין הקרובה למקום מגוריהם לצורך הגשת הבקשה.

במידה ושני שני בני הזוג שוהים מחוץ לישראל תוגש המבקשה בנציגות הישראלית במקום שהותם.

במידה ובן הזוג הישראלי בארץ ובן הזוג הישראלי בחו"ל תוגש הבקשה ע"י בן הזוג הישראלי במקום בלשכת רשות מינהל האוכלוסין הקרובה למקום מגוריו.

לבקשה להסדרת מעמד לבן הזוג הזר מכח נישואין לישראלי יש לצרף מסמכים המוגדרים כמסמכי סף וללא מסמכים אלו לא יחל הטיפול בבקשה

ההליך המדורג לבני זוג נשואים:

לאחר הגשת הבקשה ובמהלך בדיקתה, יינתן לבן הזוג הזר רישיון שהיה ועבודה מסוג ב/1 לתקופה של עד חצי שנה ולאחר מכן במידה ויוחלט לאשרה, יינתן לבר הזוג הזר רישיון ישיבה מסוג א/5 לתקופה של שנה וזאת למשך 4 שנים במצטבר שבסיומן- התאזרחות.

סוגי האשרות:

אשרת ב/1 הינה אשרה המודבקת בדרכונו של בן הזוג הזר ומאפשרת לו לחיות ולעבוד בישראל במסגרת ההליך המדורג, אולם אינה מעניקה זכויות סוציאליות כגון שירותי ביטוח בריאות ממלכתי וזכויות סוציאליות בביטוח לאומי.

אשרה מסוג א/5 הינה אשרת שהייה מסוג תושב אירעי. המחזיק באשרה זו רשאי לחיות ולעבוד בישראל, מקבל תעודת זהות ישראלית וכן, זכאי לקבל שירותי בריאות וזכויות סוציאליות.

בדרך כלל במסגרת ההליך המדורג לבני זוג נשואים, האשרה מוארכת מידי שנה משך כ-4 שנים ובסיומם ניתן להגיש בקשה לסיום ההליך המדורג והתאזרחות.

מסמכי סף לפתיחת תיק הגשת הבקשה להסדרת מעמד בן זוג זר:

– טופס בקשה אש/6 ובמידה ובן הזוג הזר אינו בישראל- טופס בקשה לאשרת כניסה אש/1.

– תעודת נישואין מקורית, מאומתת ומתורגמת.

– 2 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.

– תעודת זהות של בן הוזג הישראלי ודרכון זר של בן הזוג הזר בתוקף לשנתיים לפחות.

– מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג בנוגע לקשר ביניהם.

– תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש.

– הוכחות לכנות קשר ולקיום מרכז חיים בוניהול משק בית משותף מהשנה האחרונה לפחות שקמה לבקשה.

 

מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה:

-תעודת לידה מאומתת של המוזמן. במידה והוצגה תעודת לידה מקורית- אין צורך באימותה.

-במידה ובוצעו שינויי שם, תעודה המעידה על שינוי שם של בן הזוג המוזמן.

-תעודה ציבורית המעידה על מצב אישי של בן הזוג הזר.

תעודת יושר ממדינת המוצא של בן הזוג הזר.

החלטה בבקשה:

אישור הבקשה- במידה ועובד הרשות השתכנע כי אכן מדובר בקשר זוגי כן ואמיתי וכי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים משותף בישראל, יאשר את תחילת ההליך המדורג ובן הזוג הזר יוענק רישחון מסוג א/5.

דחיית בקשה- במקרים רבים עובד הרשות אינו מתרשם לטובה מכנות קשר הנישואין ו/או קיום מרכז חיים משותף בישראל ו/או מסיבות אחרות, תדחה הבקשה ולבני הזוג תימסר הודעת סירוב מנמקת בכתב עם דרישה ליציאת המוזמן מן הארץ בתוך 30 ימים.

הליכי ערעור לאחר דחיית הבקשה

במידה והבקשה להסדרת מעמד בן זוג זר נדחתה, עומדת לבני הוזג הזכות לערער על ההחלטה תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה. הערר יוגש ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לנוהל עררים שמספרו 1.6.0001.

בשלב זה מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני אשרות והסדרת מעמד בישראל לצורך קבלת ייעוץ וליווי בהליכי הערעור.

מידע רלוונטי: הסדרת מעמד בן זוג זר ידועים בציבור.

ייעוץ ולווי משפטי בהליך הסדרת מעמד בן זוג זר

הליך הסדרת מעמדו של בן זוג זר בישראל הינו הליך ארוך הכרוך במסכת בירוקרטית מורכבת ומשכך, אף בטרם פנייתכם הראשונית ללשכת רשות האוכלוסין, מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בהסדרת מעמד, אשרות והגירה לישראל.

משרד עורכת דין ג'ני קליין מתמחה בליווי בני זוג בהליכי הסדרת מעמד בישראל וסייע למאות זוגות לסיים את ההליך בהצלחה אף בתיקים מורכבים לאחר סירוב ודחיית הבקשה.

פנו אלינו ונשמח לסייע.